Niệm Và Thở

Ngày đăng bài Chủ Nhật, ngày 13-07-2014

NIỆM VÀ THỞ Tu theo bí pháp Niệm và Thở của Bồ Tát Thích Quảng Đức


Đọc Om, mũi hít thở vào

Bụng phìng hơi chứa, thêm hào khí ta

MANI thót bụng hơi ra

Thở hơi cho hết, điều hòa Tâm Thân...

PAME mũi hít sâu dần

HUM cho hơi thở ra cần vút cao...

Mật ngôn lục tự Phật trao

Thở trong Niệm Định Tuệ vào Tim chân

Om Mani Padme Hùm Đại Minh...

 
 
Văn Cơ / Trích Vườn Hoa Vô Ưu - Tập 53


Ơ kìa đá cũng biết Thiền
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ, Thong dong tự tại vậy mà vui.
Quán tự tại
Bài thơ Quán Tự Tại nhắc nhở hành giả trên bước đường tu tập, dẹp bỏ phiền não, quán chiếu tỉnh...