Ơ kìa đá cũng biết Thiền

Ngày đăng bài Thứ Bảy, ngày 10-05-2014

Ơ kìa đá cũng biết Thiền

Tĩnh tâm một khối muôn năm vững bền.

Không rồi sắc, động rồi yên.

Mặc người khách lữ bon chen với đời.


Ơ kìa đá cũng biết Thiền

Lăn qua, lăn lại, ngủ quên bên đồi.

Ừ thì đá cũng chơi vơi!

Thi gan cùng với đất trời thiên nhiên.

 

Ơ kìa đá cũng biết Thiền

Hòa nhau một khối triền miên ngút ngàn.

Ừ thì đá cũng gian nan!

Chênh vênh cùng khắp trần gian vô thường.

                                   DHTA - 10/05/2014

 

 Vọng Thiền
 Thạch Thiền
 Lối Thiền
 Độc Thiền
 Nhị Thiền
 Vườn Thiền
 Tam Thiền

 

Diệu Hải Tâm Anh


Niệm Và Thở
NIỆM VÀ THỞ Tu theo bí pháp Niệm và Thở của Bồ Tát Thích Quảng Đức
Quán tự tại
Bài thơ Quán Tự Tại nhắc nhở hành giả trên bước đường tu tập, dẹp bỏ phiền não, quán chiếu tỉnh...