Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh

Ngày đăng bài Chủ Nhật, ngày 20-04-2014

Hãy tưởng tượng một người nào đó đang tìm kiếm một sự hiểu biết, một câu trả lời cho những băn khoăn của cuộc sống. Người đó biết rằng trong cuộc sống của mình có gì đó không ổn. Chắc chắn phải có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn thế này. Anh ta tìm kiếm và lại tìm kiếm, và rồi ngẫu nhiên cầm lên một cuốn sách, và sung sướng tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của mình – Chính nó đây rồi! và kể từ đó, cuộc đời của anh ta đã hoàn toàn thay đổi ( Verenable Nanadassi)

Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh(gồm có 11 chương chính) (Tải về pdf)

Phần giới thiệu
Chương 1 : Chuẩn bị tâm
Chương 2 : Các kỹ năng và hiểu biết cơ bản
Chương 3 : Con đường bước vào thiền Vipassana
Chương 4 : Tiếp Cận Tuệ Giác Thứ Nhất
Chương 5 : Tuệ giác thứ nhất và thứ hai: Hay biết tâm và đối tượng; Phân biệt nhân duyên
Chương 6 : Tuệ tri vô thường, khổ và vô ngã bằng kinh nghiệm trực tiếp 
Chương 7 : Tuệ thứ tư: Kinh nghiệm sự sanh diệt của các hiện tượng . Phân biệt đạo và phi đạo
Chương 8 : Từ tuệ thứ năm đến tuệ thứ mười: Từ Tuệ Diệt đến Tuệ Thấy Nguy Hiểm, Tuệ Kinh sợ, Tuệ Yếm ly, Tuệ Muốn Giải thoát và Tuệ Giản trạch.
Chương 9 : Tuệ thứ mười một: Tuệ Xả Hành, cánh cửa đi vào các tuệ giác cận Niết Bàn và sau đó
Chương 10 : Niết Bàn và sau đó
Chương 11 : Những suy nghĩ cuối cùng và chuẩn bị cho kỳ nhập thất
Phần cuối

Thiền Sư U Jotika - Dịch giả: Tỳ Kheo Tâm Pháp / Thích Ca Thiền Viện xuất bản


Chẳng có ai cả
Những lời dạy ngắn trong cuốn "Chẳng Có Ai Cả" được trích từ những bài pháp mà ngài Ajahn Chah đã...
Ngàn xưa hương bối
Hương bối ngàn xưa gió thoảng về. Mái chèo Thập Ðộ vượt sông mê. Gương soi vằng vặc, Tâm Bồ tát....
Chuyện cửa Thiền
Chuyện Cửa Thiền Minh Đức Triều Tâm Ảnh (Giọng đọc Diệu Thủy). Đây chỉ là những câu chuyện bình...