Hạnh phúc và khổ đau
Khi chúng ta không làm chủ được mình thì sẽ bị vui buồn chi phối. Nhưng khi quán xét thấy rõ những trạng thái vui hay buồn đến đều do duyên sanh, là giả có, nhận thức được rõ như vậy thì tâm chúng ta sẽ bình thản trước những đau khổ hay hạnh phúc của cuộc đời. Nhận chân được thực tại như thực của các pháp là duyên sanh, là vô ngã, là không tánh thì những trạng thái đau khổ hay hạnh phúc không còn hiện hữu an nhiên tự tại.
Tịnh độ trong trái tim ta
Pháp tu này giúp duy trì sự tỉnh thức trong ta, giúp ta an trú hạnh phúc, sống an lạc trong từng khoảnh khắc của hiện tại.
Đừng dính đến quyền lợi
Không phải hàng xuất gia không bị dính mắc vào quyền lợi. Huống nữa, chính quyền lợi đó sẽ đem đến những tai họa cho thân mình. Mấy huynh đệ tuổi còn trẻ, đường còn dài, phải lưu ý lắm mới được.
Lục hòa
"Trọng tâm của người tu, dù không giỏi nhưng khéo sống đúng với tinh thần lục hòa của đạo Phật thì việc tu tập sẽ được tiến triển đều, đồng thời giúp cho tín tâm Phật tử ngày càng sâu đối với Tam bảo, nhất là Tăng bảo. Tăng Ni trong mùa an cư kiết hạ hay mãn hạ rồi, luôn cố gắng tập sống theo tinh thần lục hòa. Dù chưa trọn vẹn nhưng chúng ta cố tập, từ từ cũng sẽ được hoàn bị. Có thế việc tu mới lợi lạc. Nếu chúng ta không tập sống lục hòa thì sự tu chỉ có hình thức thôi, niềm an vui lợi lạc không được bao nhiêu."
Học theo hạnh của đất
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Đời người có lúc gặp thuận duyên nhưng cũng có lắm khi gặp nghịch cảnh.
Chữ 'Tu' mới bằng ba chữ Tài
Chữ "Tu" nghĩa là sửa, nhưng không phải sửa người khác mà là sửa chính mình. Con người có một thói quen đặc biệt là luôn muốn người khác sửa nhưng lại quên sửa mình.
Tu trong bận rộn
Nếu người bận rộn thì tu cả ngày ngoài chợ càng tốt. Còn người đi cuốc, đi cày cũng tu được như vậy. Hoặc người phải làm công kia việc nọ ở sở cũng tu được vậy. Hoặc người phải làm công kia việc nọ ở sở cũng tu được vậy. Những khi rảnh rỗi thì ngồi xem từng tâm niệm, lời nói, hành động giữ cho tốt lành. Tu như vậy vừa cẩn thận, vừa chín chắn.
Pháp tu Quan Âm
Pháp tu Quan Âm chủ yếu nói về hạnh Quan Âm và chúng ta áp dụng pháp tu của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Nói đến hạnh Quan Âm, chúng ta biết Ngài có hạnh lóng nghe tiếng nói tâm trạng đau khổ của tất cả chúng sanh. Vì vậy, một số người nghĩ rằng tu theo Quan Âm thì cần tập hạnh này.
Tăng trưởng Đạo nghiệp
Khai thị của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Kỳ thật, lấy mắt đạo mà nhìn vào thì đó là việc lớn của mọi người, của chúng sanh. Đã lăn lóc mãi trong nhiều đời, hiện tại nếu không cố gắng thì những đời sau cũng vẫn lẩn quẩn trong vũng lầy sanh tử mà thôi.